Gửi một tin nhắn!

Công Ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc

Công Ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc
Công Ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc
Tên công ty: Công Ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc
 Loại hình khác
 Hà Nội
 
 2013
Liên Hệ Đăng Ký
 27/7/2010, 10:11

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT; 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam; Tel: 0945452388 ; Fax: 84-4) 7300 8889; Email: vuongtc@fpt.net

MegaMe
MegaYou
Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?